Zmniejszamy nasz ślad węglowy.

W maju posadziliśmy kolejne drzewka wokół zakładu.