Wykrawarka TruPunch 5000-1300 (S12)

W IV kwartale 2021 stanęła na hali kolejna Wykrawarka typu TruPunch 5000-1300(S12).