Kod NATO Podmiotu Gospodarczego

W 2024 roku, Metrix Metal odnowił swój kod NCAGE (NATO Commercial and Government Entity), w którego posiadaniu był od 2006 roku, nadany nam przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, w ramach Systemu Kodyfikującego NATO.

Kod NCAGE identyfikuje podmiot w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO

Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGE), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.