RODO

Dzień dobry,
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25.05.2018r. przepisów RODO, mianowicie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.) informujemy, że:
1. Metrix Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (83-110) przy ul. Piaskowej 3 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
Dane kontaktowe: ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew
2. Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Pani Karolina Trochowska. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można się skontaktować w następujący sposób:
Dane kontaktowe: ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew
Adres e-mail : IOD@metrixmetal.pl
3. Dane osobowe, które posiadamy, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania otrzymaliśmy od Pani/Pana dobrowolnie w związku z wzajemnymi kontaktami handlowymi.
4. Dane te zbierane i przetwarzane są w celu świadczenia przez nas usług lub przekazywania informacji.
5. Administrator będzie przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji usługi lub udzielenia informacji oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej usługi lub udzielenia informacji, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (firmy spedycyjne, kurierzy, dostawcy usług IT). Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami.
Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw trzecich.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w punkcie 1 lub 2).
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Tel. +48 58 530 66 05
E-mail: info@metrixmetal.pl