Projekty Unijne

METRIX METAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii Metrix Metal sp. z o.o.- partnerzy.

Dzięki realizacji projektu wprowadzona zostanie innowacja organizacyjna, wirtualizacja i automatyzacja procesów biznesowych.

Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować wiele procesów, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii Metrix Metal sp. z o.o.- Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem Metrix Metal sp. z o.o. . To spowoduje efekt synergii, który pozwoli na uzyskanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące firmy do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.

 

Zasięg: międzynarodowy (Austria, Niemcy)

Rynek docelowy: Polska i zagranica

Umowa o dofinansowanie nr UDA- POIG.08.02.00-22-011/14-00

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

 

 

Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego umożliwiającego realizację komplementarnych usług zaginania
i frezowania blach w przedsiębiorstwie Metrix Metal.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Umowa o dofinasowanie nr UDA – RPPM.01.01.02-00-042/13-00

 

 

Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego obróbki blach w przedsiębiorstwie Metrix Metal.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

 

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Tel. +48 58 530 66 05
E-mail: info@metrixmetal.pl