Polityka jakości

Polityka jakości jest wynikiem strategii Spółki ukierunkowanej na zdobycie zaufania Klientów jako w pełni wiarygodnej organizacji, spełniającej wszystkie wymagania Klienta poczynając od pierwszego kontaktu, poprzez dostawę i na obsłudze produktu u Klienta kończąc. Strategię Spółki realizuje kadra kierownicza, która pracuje pod nadzorem Systemu Zarządzania Jakością na wszystkich poziomach organizacyjnych przedsiębiorstwa oraz podejmuje działania niezbędne do ciągłego doskonalenia jakości realizowanych usług.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Tel. +48 58 530 66 05
E-mail: info@metrixmetal.pl